Forskellen mellem finansbalance og tilgængelig saldo

Finansbalancen og den disponible saldo er udtryk, der bruges af en bank til kontantpositionen på en kontrolkonto. Hovedbanksaldoen er den disponible saldo fra begyndelsen af ​​dagen. Den tilgængelige saldo kan defineres på to forskellige måder; de er:

  • Finansbalancen plus eller minus enhver efterfølgende aktivitet i løbet af dagen; i det væsentlige er det slutbalancen på ethvert tidspunkt i løbet af dagen; eller

  • Finansbalancen minus eventuelle indskudte checks, men endnu ikke stillet til rådighed til brug for kontohaveren, samt andre kreditter, der endnu ikke er bogført på kontoen.

Sidstnævnte definition er mere almindeligt anvendt. I de fleste situationer er den primære forskel mellem storebalancen og den disponible saldo således checks, som virksomheden eller personen har deponeret på sin konto, men som banken endnu ikke har stillet til rådighed til brug. Årsagen til denne forsinkelse er, at banken først skal betales af banken i den enhed, der udstedte checken. Når kontanter er overført, vil kontanter blive stillet til rådighed for kontohaveren.

Banker kan forsinke tilgængeligheden af ​​disse kontanter til kontohaveren og derved tjene renter på de tilbageholdte kontanter.