Kapitalaktiver

Et aktiver er ejendom, der forventes at generere værdi over en lang periode. Kapitalaktiver danner en organisations produktive base. Eksempler på kapitalaktiver er bygninger, computerudstyr, maskiner og køretøjer. I aktivintensive industrier har virksomheder en tendens til at investere en stor del af deres midler i kapitalaktiver. Et kapitalaktiv har følgende egenskaber:

  • Den har en forventet brugstid på mere end et år

  • Dens anskaffelsesomkostninger overstiger et selskabsbestemt minimumsbeløb, kendt som kapitaliseringsgrænsen

  • Det forventes ikke at blive solgt som en normal del af forretningsdriften, som det ville være tilfældet for lagerbeholdningen

  • Det har en tendens til ikke at være let at konvertere til kontanter

Kapitalaktiver defineres forskelligt set fra et skatteperspektiv. Af skattemæssige årsager er et aktiv aktiv alt ejendom, der ejes af en skatteyder med undtagelse af beholdning og tilgodehavender.

Lignende vilkår

Et aktiv er også kendt som et fast aktiv eller som materielle aktiver.