Overheadfordeling

Overhead Allocation Oversigt

Overheadfordeling er fordeling af indirekte omkostninger på producerede varer. Det kræves i henhold til reglerne i forskellige regnskabsrammer. I mange virksomheder er mængden af ​​generalomkostninger, der skal tildeles, væsentligt større end de direkte omkostninger ved varer, så overheadallokeringsmetoden kan være af en vis betydning.

Der er to typer generalomkostninger, som er administrationsomkostninger og produktionsomkostninger. Administrationsomkostninger inkluderer de omkostninger, der ikke er involveret i udvikling eller produktion af varer eller tjenester, såsom omkostninger til front office administration og salg; dette er stort set alt overhead, der ikke er inkluderet i produktionsomkostninger. Produktionsomkostninger er alle de omkostninger, en fabrik pådrager sig, bortset fra direkte omkostninger.

Du skal allokere omkostningerne ved produktionsomkostninger til alle lagervarer, der er klassificeret som i arbejde eller færdige varer. Omkostninger allokeres ikke til råvarelager, da de operationer, der giver anledning til omkostninger, kun påvirker lagerbehandlingen under bearbejdning og færdigvarer.

Følgende varer er normalt inkluderet i produktionsomkostningerne: