Relevant information

Relevant information er data, der kan anvendes til at løse et problem. Dette er et særligt problem ved bestemmelse af formatet og indholdet af en virksomheds regnskaber, da det korrekte layout og detaljeringsniveau for information kan justere brugernes meninger om en virksomheds fremtidige retning. For eksempel vælger en virksomheds controller at tilføje oplysninger til regnskabsoplysningerne om de pengestrømme, der genereres af de nyeste detailbutikker. Disse oplysninger er relevante for investeringssamfundets beslutninger, fordi de tydeliggør for dem, hvor godt virksomheden klarer sig.

Relevansbegrebet kan betyde, at en organisation regelmæssigt fjerner mindre nyttige oplysninger fra sine økonomiske rapporter og tilføjer andre oplysninger. Disse ændringer er baseret på variationer i en virksomheds løbende ydeevne og strategiske retning såvel som typerne af nye informationsanmodninger fra långivere og investorer.

Uvæsentlige oplysninger anses ikke for at være relevante, da de ikke har en mærkbar indvirkning på den rapporterende enheds økonomiske resultater.