Omkostningsdriver

En omkostningsdriver udløser en ændring i omkostningerne ved en aktivitet. Konceptet bruges mest til at tildele omkostninger til antallet af producerede enheder. Det kan også bruges i aktivitetsbaseret omkostningsanalyse til at bestemme årsagerne til faste omkostninger, som kan bruges til at minimere omkostninger. Eksempler på omkostningsdrivere er som følger:

  • Direkte arbejdstid

  • Antal kundekontakter

  • Antal udstedte tekniske ordrer

  • Antal brugte maskintimer

  • Antal produktreturer fra kunder

Hvis en virksomhed kun beskæftiger sig med at følge de mindste regnskabskrav for at allokere overhead til producerede varer, skal der kun bruges en enkelt omkostningsdriver.