Direkte afskrivningsmetode vs tillægsmetode

I henhold til den direkte afskrivningsmetode debiteres en dårlig gæld, så snart det er tydeligt, at en faktura ikke vil blive betalt. I henhold til tilladelsesmetoden opkræves et skøn over den fremtidige dårlige gæld på en reservekonto, så snart et salg foretages. Dette resulterer i følgende forskelle mellem de to metoder:

  • Timing . Indregning af dårlig gældsudgift er forsinket i henhold til den direkte afskrivningsmetode, mens indregningen sker umiddelbart efter tilladelsesmetoden. Dette resulterer i højere startoverskud under den direkte afskrivningsmetode.

  • Nøjagtighed . Det nøjagtige beløb på den dårlige gældsudgift er kendt under den direkte afskrivningsmetode, da en bestemt faktura afskrives, mens kun et skøn bliver afskrevet efter tilladelsesmetoden.

  • Modtaget linjepost . Den tilgodehavende linjepost i balancen har en tendens til at være lavere under tilladelsesmetoden, da en reserve nettes mod det tilgodehavende beløb.