Betalt i kapital

Betalt i kapital er de betalinger, der modtages fra investorer til gengæld for en virksomheds aktier. Dette er en af ​​nøglekomponenterne i en virksomheds samlede egenkapital. Betalt i kapital kan involvere enten almindelig aktie eller foretrukket aktie. Disse midler kommer kun fra udsteders salg af aktier direkte til investorer; det stammer ikke fra salg af aktier på det sekundære marked mellem investorer eller fra nogen driftsaktivitet.

Indbetalt kapital består kun af midler modtaget fra salg af aktier; det inkluderer ikke provenu fra igangværende virksomhedsdrift.

Indbetalt kapital er noget forskellig fra udtrykket yderligere indbetalt kapital, fordi indbetalt kapital inkluderer både pålydende værdi af solgt aktie og den yderligere indbetalte kapital, der repræsenterer den pris, til hvilken aktien sælges over pålydende værdi. Formlen for betalt kapital er således:

Betalt i kapital = pålydende værdi + yderligere betalt i kapital

En alternativ betydning er, at betalt i kapital er lig med yderligere betalt i kapital, således at pålydende værdi udelukkes fra definitionen. Derfor skal du være klar over definitionen, når du diskuterer indbetalt kapital med andre mennesker, der kan have et andet begreb om udtrykket.

Indbetalt kapital er også kendt som indskudskapital.