Fragt ud

Fragt ud er transportomkostningerne forbundet med levering af varer fra en leverandør til sine kunder. Disse omkostninger skal afholdes i omkostninger, når de afholdes og registreres i klassificeringsomkostningerne for varer i resultatopgørelsen. Fragt ud er ikke en driftsudgift, da leverandøren kun påtager sig disse omkostninger, når den sælger varer til en kunde (snarere end at pådrage sig den som en del af den daglige virksomhedsdrift).

Hvis omkostningerne ved fragt ud faktureres til kunder, skal disse faktureringer ikke netto modregnes i fragt-ud regningskontoen. I stedet skal indtægterne rapporteres separat fra fragtudgiften.

I nogle tilfælde er beløbet for ikke-refunderet fragt ud så lille, at saldoen på fragt-ud-kontoen aggregeres i linjeposten "andre omkostninger ved solgte varer" i resultatopgørelsen.

Hvis der udvikles en lønsomhedsanalyse af kunden, skal omkostningerne ved fragt ud inkluderes, da dette undertiden kan resultere i en betydelig reduktion i fortjenesten for kunden.