Indirekte omkostninger

Indirekte omkostninger er omkostninger, der bruges af flere aktiviteter, og som derfor ikke kan tildeles specifikke omkostningsobjekter. Eksempler på omkostningsobjekter er produkter, tjenester, geografiske regioner, distributionskanaler og kunder. I stedet er der behov for indirekte omkostninger for at drive virksomheden som helhed. Det er nyttigt at identificere indirekte omkostninger, så de kan udelukkes fra kortsigtede prisbeslutninger, hvor ledelsen ønsker at fastsætte priser lige over de variable omkostninger ved produkter. Indirekte omkostninger varierer ikke væsentligt inden for visse produktionsmængder eller andre indikatorer for aktiviteter, og betragtes derfor som faste omkostninger. Eksempler på indirekte omkostninger er:

  • Regnskabs- og retsomkostninger

  • Administrative lønninger

  • Kontorudgifter

  • Leje

  • Sikkerhedsudgifter

  • Telefonudgifter

  • Hjælpeprogrammer

Lignende vilkår

Indirekte omkostninger ved fremstillingsaktiviteter kaldes produktionsomkostninger, mens indirekte omkostninger i det generelle og administrative område kaldes administrationsomkostninger.