Afskrivning på lige linje

Afskrivning på lige linier er en metode til at afregne omkostningerne ved et immaterielt aktiv til udgifter til en ensartet sats over tid. Denne metode anvendes oftest på immaterielle aktiver, da disse aktiver normalt ikke forbruges med en hurtigere hastighed, som det kan være tilfældet med nogle materielle aktiver. Formlen til beregning af den periodiske ladning under lineær afskrivning er:

(Bogført værdi af immaterielt aktiv - Forventet bjærgningsværdi) ÷ Antal perioder

For eksempel har en virksomhed købt et patent for $ 10.000 og forventer at sælge det til en anden virksomhed om fire år for $ 2.000. Beregningen af ​​dets lineære afskrivningsgebyr er:

($ 10.000 bogført værdi - $ 2.000 Forventet bjærgningsværdi) ÷ 4 år

= $ 2.000 amortiseringer om året

Linjeafskrivning er den samme som lineær afskrivning, bortset fra at den gælder immaterielle aktiver snarere end materielle aktiver.

Udtrykket kan også anvendes på tilbagebetaling af et lån via en række periodiske betalinger, der er i det samme beløb. Hver af disse betalinger inkluderer en rente- og hovedkomponent. Tidligt i betalingsserien består hovedparten af ​​betalingerne af rentebetalinger med beskedne afdrag på hovedstaden. Da de primære tilbagebetalinger gradvist reducerer det udestående lånebeløb, falder andelen af ​​renteudgifter i hver på hinanden følgende betaling, hvilket giver mulighed for, at en øget andel af hver betaling tildeles hovedstolen.