Flydende investering

En likvid investering er enhver investering, der let kan konverteres til kontanter uden at have en væsentlig indflydelse på dens værdi. Eksempler på likvide investeringer er kontanter, pengemarkedsfonde og aktier i offentligt ejede virksomheder, der aktivt handler på en etableret børs. Summen af ​​disse investeringer kan aggregeres og sammenlignes med en virksomheds kortfristede forpligtelser for at se, om der er tilstrækkelige likvide investeringer til rådighed til at betale af forpligtelserne, hvilket er en nøgleindikator for virksomhedens likviditet.

Investeringer betragtes ikke som likvide, når det tager betydelig tid at konvertere dem til kontanter, eller hvis handlingen med at sælge dem reducerer deres værdi. For eksempel kan det tage lang tid at sælge fast ejendom og klassificeres derfor ikke som en likvid investering. Eller aktierne i et selskab, der handles tyndt, kan ikke sælges i løs vægt uden at forårsage et markant fald i deres pris, og derfor betragtes de heller ikke som likvide.