Marginal fordel

Marginal fordel er den stigende stigning i fordelen for en forbruger forårsaget af forbruget af en ekstra enhed af en vare eller tjenesteydelse. Når forbrugerens forbrugsniveau stiger, har marginalfordelen en tendens til at falde (hvilket kaldes faldende marginal nytte), fordi den gradvise tilfredshed forbundet med det ekstra forbrug falder. Således er den marginale fordel, som en forbruger oplever, højest for den første forbrugsenhed og falder derefter.

For eksempel er en forbruger villig til at betale $ 5 for en is, så den marginale fordel ved at forbruge isen er $ 5. Imidlertid kan forbrugeren være væsentligt mindre villig til at købe yderligere is til den pris - kun en udgift på $ 2 vil friste personen til at købe en anden. I så fald er den marginale fordel faldet fra $ 5 til $ 2 i forhold til kun en ekstra enhed is. Således falder den marginale fordel, når forbrugerens forbrugsniveau stiger.