Salgsafkast

Et salgsafkast er merchandise, der sendes tilbage af en køber til sælgeren, normalt af en af ​​følgende årsager:

  • Overskydende mængde afsendt

  • Overskydende mængde bestilt

  • Mangelfulde varer

  • Varer afsendt for sent

  • Produktspecifikationer er forkerte

  • Forkerte varer sendt

Sælgeren registrerer dette afkast som en debitering på en salgsreturskonto og en kredit til kontoen tilgodehavende; det samlede salgsafkast på denne konto er et fradrag fra det rapporterede beløb for bruttosalg i en periode, hvilket giver et nettosalgetal. Kreditten til kontoen tilgodehavende reducerer antallet af udestående tilgodehavender.

Salget returnerer kontoen er en kontrakonto.

En sælger kan nærmere kontrollere mængden af ​​salgsafkast ved at kræve et autorisationsnummer for salgsretur, før den modtagende afdeling accepterer et retur. Ellers vil nogle kunder returnere varer med straffrihed, hvoraf nogle kan blive beskadiget, og som derfor ikke kan sælges igen.

Det er muligt, at et salgsafkast ikke godkendes før en senere periode end den, hvor den oprindelige salgstransaktion blev gennemført. I så fald vil der være en overdreven mængde indtægter indregnet i den oprindelige rapporteringsperiode, hvor den modregnede salgsreduktion vises i en senere rapporteringsperiode. Dette overvurderer overskuddet i den første periode og undervurderer overskuddet i den senere periode.