Midlertidig periode

En overgangsperiode er en regnskabsperiode, der er kortere end et fuldt regnskabsår. Midlertidige finansielle rapporter er normalt kvartalsvise finansielle rapporter, der kræves for enheder, hvis gældsværdipapirer eller aktier er børsnoteret. Afhængigt af hvilken værdipapirtilsynsmyndighed eller børs der er involveret, skal en virksomhed mindst udstede foreløbige finansielle rapporter i slutningen af ​​første halvdel af regnskabsåret og gøre det senest 60 dage efter afslutningen af ​​hvert delårsregnskab. periode.

En overgangsperiode betragtes også som den standardmånedlige tidsperiode, som de fleste organisationer bruger til deres finansielle rapportering.