Omkostningspool

En omkostningspulje er en gruppering af individuelle omkostninger, typisk efter afdeling eller servicecenter. Omkostningsallokeringer foretages derefter fra omkostningspuljen. For eksempel akkumuleres omkostningerne til vedligeholdelsesafdelingen i en omkostningsgruppe og tildeles derefter til de afdelinger, der bruger dens tjenester.

Omkostningspuljer bruges almindeligvis til allokering af fabriksomkostninger til produktionsenheder som krævet af flere regnskabsrammer. De bruges også i aktivitetsbaseret omkostning til at fordele omkostninger til aktiviteter. En virksomhed, der ønsker at fordele omkostninger på et meget raffineret niveau, kan vælge at gøre det ved hjælp af et antal omkostningspuljer.