Formlen til beregning af effektivitet

Effektivitetsligningen er en sammenligning af arbejdsoutputtet fra en operation til arbejdsindgangen til den samme operation. Mængden af ​​"arbejde" kan henvise til tid, kræfter, kapacitet eller mere håndgribelige genstande. Et højt effektivitetsniveau indebærer en minimal mængde spildt tid, kræfter, kapacitet, materialer osv. Dette kan oversættes til et højt niveau af konkurrenceevne og rentabilitet i en virksomhed. Effektivitetsformlen er:

(Arbejdsoutput ÷ Arbejdsinput) x 100% = Effektivitet

Arbejdsoutputet i denne definition betragtes som den nyttige mængde arbejdsoutput - det vil sige alt skrot, ødelæggelse og affald er udelukket fra tælleren. Effektivitetsformlen kan bruges i en række områder, såsom at undersøge motorernes effektivitet og til at kvantificere energiforbrug. Konceptet er blevet grundigst formaliseret i omkostningsregnskab. For eksempel:

  • Arbejdseffektivitetsvarians . Dette er de faktiske arbejdstimer minus de almindelige arbejdstimer ganget med standard arbejdskraftomkostninger pr. Time.

  • Materiel udbyttevarians . Dette er det faktiske antal anvendte enheder minus det forventede standardbeløb multipliceret med standardomkostningen pr. Enhed.

  • Variabel overhead effektivitetsvarians . Dette er forskellen mellem det faktiske og det almindelige antal arbejdede timer ganget med standard omkostningerne. Der kan anvendes et andet tildelingsgrundlag end arbejdstimer til denne fordeling.

Kort sagt kan det generelle koncept for effektivitetsligningen anvendes på mange specifikke områder. Inden for disse områder kan det defineres eller navngives forskelligt.