Sådan beregnes renteudgifter

Renteomkostninger er omkostningerne ved de midler, der er lånt ud til en låntager. Følg disse trin for at beregne renteudgifter:

  1. Bestem størrelsen af ​​udestående hovedstol på lånet i måleperioden.

  2. Bestem den årlige rentesats, der er angivet i lånedokumenterne.

  3. Bestem det tidsrum, hvori renteomkostningerne beregnes.

  4. Brug renteformlen til at komme til renteomkostningerne. Formlen er:

Hovedstol x Rente x Tidsperiode = Renteudgift

For eksempel har et selskab lånt $ 85.000 til en rentesats på 6,5%. Den registeransvarlige udsteder regnskab hvert kvartal og ønsker at vide størrelsen på renteudgiften for de sidste tre måneder. Beregningen er:

$ 85.000 Hovedstol x .065 Rente x .25 Tidsperiode

= $ 1.381,25 Renteudgifter

Når den er beregnet, registreres renteudgifter normalt af låntager som en påløbet forpligtelse. Posten er en debitering af renteomkostninger (udgiftskonto) og en kredit på påløbne forpligtelser (passivkonto). Når långiveren til sidst sender en faktura for udgiften, flyttes kreditten til den konto, der skal betales, hvilket er en anden forpligtelseskonto. Når renterne er betalt, debiteres den gældskonto, der skal skylles ud af beløbet, og kontantkontoen krediteres for at vise, at midlerne blev brugt.