Pris for varer fremstillet tidsplan

Pris for varer fremstillet tidsplan bruges til at beregne omkostningerne for alle varer, der er produceret i en rapporteringsperiode. Det samlede afledte af denne tidsplan bruges derefter til at beregne omkostningerne ved solgte varer i rapporteringsperioden. Følgende linjeposter findes typisk i tidsplanen:

Begyndende råvarebeholdning

+ Omkostninger til købte råvarer

- Afslutning af råvarebeholdningsbalance

= Brugte råvarer

+ Direkte arbejdsomkostninger

+ Produktionsomkostninger

= Samlede produktionsomkostninger

+/- Ændring i arbejde-i-proces opgørelse

= Omkostninger ved fremstillede varer

Disse oplysninger bruges derefter til at udlede omkostningerne ved solgte varer med følgende yderligere beregning:

Begyndende færdigvarebeholdning

+ Omkostninger ved fremstillede varer

- Afslutning af færdigvarebeholdning

= Omkostninger ved solgte varer

Omkostningerne ved solgte varer vises derefter i resultatopgørelsen for den rapporterende enhed, hvor den trækkes fra salget for at bestemme bruttomarginen. Denne beregning kan undgås, når en virksomhed bruger standardomregning. I så fald aggregeres standardomkostningerne for hver solgt enhed for at nå frem til prisen for solgte varer.