Proprietær fond

En proprietær fond bruges i statslig regnskab til at redegøre for aktiviteter, der involverer forretningslignende interaktioner, enten inden for regeringen eller uden for den. De to typer proprietære fonde er virksomhedsfonde og interne servicefonde. En virksomhedsfond bruges til at tage højde for enhver aktivitet, hvor eksterne brugere opkræves et gebyr for varer og tjenester. En aktivitet skal rapporteres i en virksomhedsfond under en af ​​følgende omstændigheder:

  • Aktiviteten finansieres med gæld, der kun er sikret ved pant i nettoprovenuet fra aktiviteten.

  • Aktivitetens serviceleveringsomkostninger skal inddrives med gebyrer, som det er fastlagt i love og regler.

  • Aktivitets prispolitik er designet til at inddrive sine omkostninger.

En intern servicefond bruges til at redegøre for aktiviteter, der leverer varer eller tjenester til andre fonde såvel som afdelinger eller agenturer i den primære regering eller til andre offentlige enheder på basis af omkostningsgodtgørelse. Denne fond skal kun bruges, når den rapporterende regering er den primære deltager i aktiviteten. Når dette ikke er tilfældet, skal der i stedet anvendes en virksomhedsfond.

De krævede årsregnskaber for en proprietær fond er som følger:

  • Opgørelse af nettoposition

  • Oversigt over indtægter, omkostninger og ændringer i fondens nettoposition