Sådan beregnes den regnskabsmæssige værdi af en obligation

Den regnskabsmæssige værdi af en obligation er det beløb, der er angivet på den udstedende enheds balance. Bogføringsværdi er den samlede sum af en obligations nominelle værdi og eventuelle ikke-amortiserede rabatter eller præmier. En rabat fra pålydende værdi på en obligation opstår, når investorer ønsker at tjene en højere rente end den rente, der er betalt af obligationen, så de betaler mindre end obligationens pålydende værdi. Omvendt opstår en præmie på pålydende værdi af en obligation, når en rentesats, der betales af en obligation, er højere end markedsrenten, så investorer er villige til at betale mere end pålydende. Der er næsten altid en rabat eller præmie forbundet med en obligation, da renten konstant svinger. Disse rabatter afskrives gradvist i løbet af obligationens løbetid, således at obligationens pålydende værdi på udløbsdatoen svarer til den regnskabsmæssige værdi.

Når der er en rabat fra en obligations pålydende værdi, trækkes den resterende ikke-amorterede rabat fra pålydende værdi for at nå frem til den regnskabsmæssige værdi. Når der er en præmie på den regnskabsmæssige værdi, tilføjes den resterende ikke-amortiserede præmie til obligationens pålydende værdi for at nå frem til den regnskabsmæssige værdi.

Lignende vilkår

Den regnskabsmæssige værdi af en obligation er også kendt som dens bogførte værdi.