Debetbalance

Der er flere betydninger for udtrykket debetbalance . De er som følger:

  • Regnskab . En debet-saldo er en kontosaldo, hvor der er en positiv saldo i venstre side af kontoen. Konti, der normalt har en debet-saldo, inkluderer aktiver, omkostninger og tab. Eksempler på disse konti er kontanter, tilgodehavender, forudbetalte omkostninger, anlægsaktiver (aktiv) -konto, løn (udgift) og tab ved salg af aktiver (tab) -konto. Contra-konti, der normalt har debet-saldi, inkluderer kontraforpligtelses-, kontra-egenkapital- og kontraindtægtskonti. Et eksempel på disse konti er kontoen for egne aktier (kontrakapital).

  • Bankkonto . En debet-saldo er en negativ kontantsaldo på en kontrolkonto i en bank. En sådan konto siges at være overtrukket, og det er således faktisk ikke tilladt at have en negativ saldo - banken nægter simpelthen at respektere enhver check, der præsenteres mod kontoen, der ville få den til at have en debetsaldo. Alternativt hæver banken kontosaldoen til nul via et overtræk.

  • Gæld . En debet-saldo er det resterende hovedbeløb på gæld, som låntager skylder en långiver.

  • Investering . En debet-saldo er det beløb, som en mægler udlåner til en investormarginkonto for at købe værdipapirer, og som investoren skal betale til kontoen, før købstransaktionen kan gennemføres.