Ekstern revision

En ekstern revision er en undersøgelse, der udføres af en uafhængig revisor. Denne type revision er mest beregnet til at resultere i en certificering af en virksomheds regnskaber. Denne certificering kræves af visse investorer og långivere og for alle offentligt ejede virksomheder.

Målet med en ekstern revision er at bestemme:

  • Nøjagtigheden og fuldstændigheden af ​​klientens regnskabsposter

  • Om klientens regnskabsoptegnelser er udarbejdet i overensstemmelse med den gældende regnskabsramme og

  • Uanset om kundens årsregnskab præsenterer retfærdigt dets resultater og økonomiske stilling

Der er andre typer eksterne revisioner, der kan målrettes mod specifikke spørgsmål vedrørende en klients regnskabsoptegnelser, såsom en undersøgelse, der søger efter eksistensen af ​​svig.