Forskellen mellem kapitaludgifter og indtægtsudgifter

Investeringer vedrører anlægsaktiver, som forventes at være produktive aktiver i lang tid. Omsætningsomkostninger vedrører omkostninger, der er relateret til specifikke omsætningstransaktioner eller driftsperioder, såsom omkostninger til solgte varer eller reparationer og vedligeholdelsesomkostninger. Forskellene mellem disse to typer udgifter er således som følger:

  • Timing . Investeringer belastes gradvist via afskrivninger og over en lang periode. Omsætningsudgifter belastes med udgifter i den aktuelle periode eller kort derefter.

  • Forbrug . En kapitalforbrug antages at blive forbrugt over det relaterede anlægs aktivs levetid. En indtægtsudgift antages at blive forbrugt inden for en meget kort periode.

  • Størrelse . En mere tvivlsom forskel er, at kapitaludgifter har tendens til at involvere større monetære beløb end indtægtsudgifter. Dette skyldes, at en udgift kun klassificeres som en kapitaludgift, hvis den overstiger en bestemt tærskelværdi; hvis ikke, betegnes det automatisk som en indtægtsudgift. Visse ganske store udgifter kan dog stadig klassificeres som indtægtsudgifter, så længe de er direkte forbundet med indtægtsforretninger eller er periodeomkostninger.