Plantwide overhead sats

Den samlede fabriksniveau er en enkelt overheadsats, som en virksomhed bruger til at fordele alle sine produktionsomkostninger til produkter eller omkostningsobjekter. Det bruges mest i mindre enheder med enkle omkostningsstrukturer. Brug af en fabriksomfattende overhead er acceptabel under følgende omstændigheder:

  • Den samlede mængde generalomkostninger, der skal tildeles, er så lille, at det er unødvendigt at bruge flere allokeringshastigheder til at opnå et højere niveau for allokeringsnøjagtighed;

  • De tjenester, der leveres af de forskellige virksomhedsafdelinger, er relativt ens (en sjældenhed); eller

  • Den anvendte enkeltallokeringsbase er acceptabel til fordeling af alle omkostninger.

Omvendt er en enkelt planteomfattende overhead ikke acceptabel, hvis en virksomhed har en stor mængde overhead at allokere, tjenester, der leveres af de forskellige afdelinger, er meget differentierede, eller det er tydeligt, at der skal anvendes et antal forskellige tildelingsbaser.

I virkeligheden undgår det typiske selskab brugen af ​​en enkelt fabriksomfattende overheadrate og bruger i stedet et lille antal omkostningsgrupper, der fordeles separat med forskellige faste omkostninger. Dette forbedrer nøjagtigheden af ​​allokering af omkostninger, men øger den tid, det tager at lukke bøgerne. Således er der en afvejning mellem mere regnskabsmæssig indsats for at spore og allokere flere omkostningspuljer og den forbedrede nøjagtighed i regnskabet, der er forbundet med denne ekstra indsats.