Budgetrapport

En budgetrapport er en sammenligning af de faktiske resultater af en virksomhed med et forudbestemt budget. Denne rapport udstedes til alle, der er ansvarlige for en linjepost i resultatopgørelsen, hvilket normalt betyder afdelingsledere. Budgetrapporten bruges til at bestemme, hvilke udgiftsniveauer der er for høje, så der kan træffes handlinger for at bringe udgiftsniveauer ned til det budgetterede beløb. Denne rapport er et af de hyppigst anvendte værktøjer til at opretholde kontrol over en virksomheds økonomiske resultater.

En ændret resultatopgørelse kan bruges som en budgetrapport. I dette format medtages en ekstra kolonne, der angiver det budgetterede beløb for hver linjepost, mens en tredje kolonne beregner variansen mellem faktiske og budgetterede resultater.