Budgetkontrol

Budgetkontrol er et system af procedurer, der anvendes til at sikre, at en organisations faktiske indtægter og udgifter følger nøje med dens økonomiske plan. Systemet involverer typisk at sætte personlige mål for ledere, der er baseret på budgettet, sammen med et sæt belønninger, der udløses, når målene nås. Derudover udsendes budget versus faktiske rapporter rutinemæssigt til alle, der har ansvar for en linjepost i årsregnskabet; de forventes derefter at gribe ind for at rette op på ugunstige afvigelser. Endvidere overvåges resultaterne af virksomheden nøje af et budgetudvalg, der giver feedback til ledere, når faktiske resultater truer med at falde under forventningerne.