Nuværende værdi på 1 tabel

En nutidsværdi på 1 tabel angiver diskonteringssatser for nutidsværdi, der bruges til forskellige kombinationer af renter og tidsperioder. En diskonteringssats valgt fra denne tabel ganges derefter med et kontant beløb, der skal modtages på en fremtidig dato for at nå frem til nutidsværdien. Den valgte rente i tabellen kan være baseret på det aktuelle beløb, som investoren opnår fra andre investeringer, virksomhedens kapitalomkostninger eller et andet mål.

Hvis du således forventer at modtage en betaling på $ 10.000 ved udgangen af ​​fire år og bruge en diskonteringsrente på 8%, vil faktoren være 0,7350 (som angivet i nedenstående tabel i skæringspunktet mellem "8%" -kolonnen og "n" -rækken på "4". Du multiplicerer derefter 0.7350-faktoren med $ 10.000 for at nå frem til en nuværende værdi på $ 7.350.

En nutidsværdi på 1 tabel, der anvender et standardsæt af rentesatser og tidsperioder, vises derefter.

Nuværdi af 1 tabel