Periodeafgrænsning

Periodeafgrænsning er en metode til registrering af regnskabstransaktioner for indtægter, når de optjenes, og omkostninger, når de afholdes. Periodiseringsgrundlaget kræver brug af kvoter for salgsafkast, dårlig gæld og forældet lagerbeholdning, som er før sådanne varer faktisk opstår. Et eksempel på periodiseringsregnskab er at registrere indtægter, så snart den relaterede faktura udstedes til kunden.

En vigtig fordel ved periodiseringsgrundlaget er, at den matcher indtægterne med relaterede omkostninger, så den samlede effekt af en forretningstransaktion kan ses inden for en enkelt rapporteringsperiode.

Revisorer certificerer kun regnskaber, hvis de er udarbejdet ved hjælp af periodiseringsregnskabet.

Den alternative metode til registrering af regnskabstransaktioner er kontantgrundlaget.