Lovpligtig revision

En lovpligtig revision er en undersøgelse af en virksomheds finansielle poster i overensstemmelse med kravene fra et regeringsorgan. En række organisationer skal gennemgå lovpligtige revisioner, herunder følgende:

  • Banker

  • Meglerfirmaer

  • Forsikringsselskaber

  • Kommuner

Disse enheder skal gennemgå lovpligtig revision, fordi de er underlagt en vis mængde statligt tilsyn. Omfanget af hver af disse revisioner er fastsat af det regeringsorgan, der kræver det, så resultatet svarer muligvis ikke nødvendigvis til kravene i almindeligt accepterede revisionsstandarder.