Arbejdskapitalforhold

Arbejdskapitalforholdet er et mål for likviditet, der afslører, om en virksomhed kan betale sine forpligtelser. Forholdet er den relative andel af en virksomheds kortfristede aktiver i forhold til kortfristede forpligtelser og viser en virksomheds evne til at betale for sine kortfristede forpligtelser med sine kortfristede aktiver. En driftskapitalprocent på mindre end 1,0 er en stærk indikator for, at der vil være likviditetsproblemer i fremtiden, mens et forhold i nærheden af ​​2,0 anses for at repræsentere god kortsigtet likviditet.

For at beregne arbejdskapitalforholdet divideres alle kortfristede aktiver med alle kortfristede forpligtelser. Formlen er:

Kortfristede aktiver ÷ Kortfristede forpligtelser = Arbejdskapitalforhold

Eksempel på arbejdskapitalforhold

En potentiel erhverver er interesseret i den nuværende økonomiske sundhed i Beemer Designs-detailkæden, der sælger add-on-produkter til BMW-biler. Hun får følgende oplysninger om virksomheden i de sidste tre år: