Omsætning

Salgsmængde er antallet af solgte enheder inden for en rapporteringsperiode. Dette tal overvåges af investorer for at se, om en virksomhed ekspanderer eller trækker sig sammen. Inden for en virksomhed kan salgsmængden overvåges på niveauet for produktet, produktlinjen, kunden, datterselskabet eller salgsregionen. Disse oplysninger kan bruges til at ændre de investeringer, der er målrettet mod et af disse områder.

En virksomhed kan også overvåge sin break even salgsmængde, hvilket er antallet af enheder, den skal sælge for at tjene et overskud på nul. Konceptet er nyttigt, når salget falder sammen, så ledelsen kan bestemme, hvornår det skal gennemføre omkostningsreduktioner. Dette kan være et vanskeligt koncept at anvende, når der er mange forskellige produkter, og især når hvert produkt har en anden bidragsmargen.

Salgsmængdekonceptet kan også anvendes på tjenester. For eksempel kan salgsmængden for et konsulentfirma betragtes som det samlede antal fakturerede timer i en måned.