Hvordan indtægter påvirker balancen

Indtægter vises normalt øverst i resultatopgørelsen. Det har dog også indflydelse på balancen. Hvis en virksomheds betalingsbetingelser kun er kontante, skaber indtægterne også et tilsvarende beløb på balancen. Hvis betalingsbetingelserne giver kredit til kunder, skaber indtægterne et tilsvarende beløb af tilgodehavender på balancen. Eller hvis et salg foretages i bytte for et andet aktiv (som sker i en byttehandel), kan et andet aktiv på balancen stige.

Denne stigning i aktiver skaber også en modregning i egenkapitaldelen af ​​balancen, hvor den tilbageholdte indtjening vil stige. Effekten af ​​indtægter på balancen er således en stigning i en aktivkonto og en matchende stigning på en aktiekonto.