Definition af salgsindtægter

Salgsindtægter er det beløb, som en virksomhed realiserer ved salg af varer eller tjenester. De to ord kan bruges om hverandre, da de betyder det samme. Dette tal bruges til at definere størrelsen på en virksomhed. Konceptet kan opdeles i to variationer, som er:

  • Bruttoomsætning . Omfatter alle kvitteringer og faktureringer fra salg af varer eller tjenester; inkluderer ikke nogen fradrag for salgsafkast og kvoter.

  • Nettoomsætning . Trækker salgsafkast og kvoter fra bruttosalget. Denne variation repræsenterer bedre det beløb, som en virksomhed modtager fra sine kunder.

Salgsindtægter rapporteres typisk i en standardperiode, såsom en måned, et kvartal eller et år, selvom andre ikke-standardintervaller kan bruges.

Nøgletal, som salgsindtægter sammenlignes med, er nettooverskud, så analytikeren kan se den procentdel af salgsindtægter, der konverteres til overskud. Denne nettovinstprocent spores normalt på en trendlinje for at se, om der er væsentlige ændringer i ydeevnen. Investorer kan også lide at spore salgsindtægter på en trendlinje, og især procentsatsen for vækst, for at se om der er tegn på ændringer i vækstraten. En faldende vækstrate kan udløse et udsalg blandt aktionærerne.

Lignende vilkår

Salgsindtægter kaldes også salg eller indtægter.