Tilgodehavende lån

Tilgodehavende lån er en konto i hovedbogen for en långiver, der indeholder den aktuelle saldo på alle lån, der lånes af låntagere. Dette er en långivers primære aktivkonto.