Sådan registreres bortskaffelse af aktiver

Bortskaffelse af aktiver indebærer eliminering af aktiver fra regnskaberne. Dette er nødvendigt for fuldstændigt at fjerne alle spor af et aktiv fra balancen (kendt som derecognition). En afhændelse af aktiver kan kræve registrering af gevinst eller tab på transaktionen i rapporteringsperioden, når afhændelsen finder sted.

Med henblik på denne diskussion antager vi, at det aktiv, der afhændes, er et fast aktiv.

Det overordnede koncept for regnskabsmæssig behandling af afhændelse af aktiver er at vende både den registrerede kostpris for anlægsaktivet og det tilsvarende beløb for akkumulerede afskrivninger. Enhver tilbageværende forskel mellem de to indregnes enten som gevinst eller tab. Gevinsten eller tabet beregnes, når nettodispositionen fortsætter minus aktivets regnskabsmæssige værdi.

Her er mulighederne for bogføring af afhændelse af aktiver:

  • Intet provenu, fuldt afskrevet . Debetér alle akkumulerede afskrivninger og krediter det faste aktiv.

  • Tab ved salg . Debiter kontant for det modtagne beløb, debiter alle akkumulerede afskrivninger, debiter tab ved salg af aktivkonto og kredit det faste aktiv.

  • Gevinst ved salg . Debiter kontant for det modtagne beløb, debiter alle akkumulerede afskrivninger, kredit det faste aktiv og kredit gevinsten ved salg af aktivkontoen.

En ordentlig afhændelse af anlægsaktiver er af en vis betydning i perspektivet af at opretholde en ren balance, således at de registrerede saldi af anlægsaktiver og akkumulerede afskrivninger korrekt afspejler de aktiver, der faktisk ejes af en virksomhed.

Eksempel på bortskaffelse af aktiver

For eksempel køber ABC International en maskine til $ 50.000 og anerkender afskrivninger på $ 5.000 om året i de følgende ti år. På det tidspunkt afskrives maskinen fuldt ud, ABC giver den væk og registrerer følgende post.