Regnskabsrapporter

Regnskabsrapporter er samlinger af økonomiske oplysninger, der stammer fra en virksomheds regnskabsoptegnelser. Disse kan være korte, skræddersyede rapporter, der er beregnet til bestemte formål, såsom en detaljeret analyse af salget efter region eller rentabiliteten af ​​en bestemt produktlinje. Mere almindeligt betragtes regnskabsrapporter som svarende til årsregnskabet. Disse udsagn inkluderer følgende rapporter:

  • Resultatopgørelse . Angiver det optjente salg i en periode med fradrag af udgifter for at nå et overskud eller tab. Dette er den mest anvendte regnskabsrapport, da den bruges til at bedømme virksomhedens resultater.

  • Balance . Viser det endelige aktiv-, forpligtelses- og aktiesaldo på balancedagen. Det bruges til at bedømme en virksomheds likviditet og finansielle reserver.

  • Opgørelse af pengestrømme . Viser kilder og anvendelser af kontanter relateret til operationer, finansiering og investeringer. Kan være den mest nøjagtige informationskilde om en enheds pengestrømsfrembringende evne.

En række oplysninger kan ledsage årsregnskabet i form af fodnoter. Dette er mere sandsynligt, når regnskabet er revideret.