Sådan udarbejdes en pengestrømsopgørelse

En opgørelse over pengestrømme indeholder oplysninger om pengestrømme til og fra et selskab og de anvendelser, som kontanten bruges til. Opgørelsen består af tre sektioner, hvor præsenteres de pengestrømme, der opstod i rapporteringsperioden vedrørende følgende:

  • Pengestrømme fra driftsaktiviteter

  • Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

  • Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

Pengestrømsopgørelsen er en del af årsregnskabet, hvoraf de to andre hovedopgørelser er resultatopgørelse og balance. Opgørelsen af ​​pengestrømme undersøges nøje af brugere af regnskaber, da dens detaljerede rapportering af pengestrømme kan give indsigt i en virksomheds økonomiske sundhed.

Det mest anvendte format til opgørelsen af ​​pengestrømme kaldes den indirekte metode. Det generelle layout for en indirekte metodeopgørelse af pengestrømme er vist nedenfor sammen med en forklaring på kilden til informationen i opgørelsen. De informationskilder, der vises i tabellen, kan bruges til at udarbejde en pengestrømsopgørelse.

ABC Company

Pengestrømsopgørelse (indirekte metode)

for året afsluttet 12/31 / 20X1