Indirekte metode til pengestrømsopgørelse

Den indirekte metode til udarbejdelse af pengestrømsopgørelsen indebærer justering af nettoindtægter med ændringer i balancekonti for at nå frem til det beløb, der genereres af driftsaktiviteter. Pengestrømsopgørelsen er en af ​​komponenterne i en virksomheds sæt regnskaber og bruges til at afsløre kilder og anvendelser af kontanter fra en virksomhed. Den præsenterer oplysninger om likvide beholdninger fra driften og virkningerne af forskellige ændringer i balancen på en virksomheds likviditet.

Formatet for den indirekte metode vises i det følgende eksempel. I præsentationsformatet er pengestrømme opdelt i følgende generelle klassifikationer:

  • Pengestrømme fra driftsaktiviteter

  • Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

  • Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

Den indirekte præsentationsmetode er meget populær, fordi de nødvendige oplysninger til den relativt let samles fra de konti, som en virksomhed normalt fører i sit kontoplan. Den indirekte metode er mindre begunstiget af standardindstillingsorganerne, da den ikke giver et klart overblik over, hvordan pengestrømme gennem en virksomhed. Den alternative rapporteringsmetode er den direkte metode.

Eksempel på indirekte metode over kontantstrømme

For eksempel konstruerer Lowry Locomotion følgende opgørelse af pengestrømme ved hjælp af den indirekte metode:

Lowry bevægelse

Opgørelse af pengestrømme

for året afsluttet 12 / 31x1