Definition af finansiel rapportering

Finansiel rapportering er de økonomiske resultater af en organisation, der frigiver sine interessenter og offentligheden. Denne rapportering er en nøglefunktion hos den registeransvarlige, som kan bistås af investor relations officer, hvis en organisation er offentligt ejet. Finansiel rapportering omfatter typisk følgende dokumenter og poster:

  • Regnskab, der inkluderer resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse

  • Ledsagende fodnoteoplysninger, der indeholder flere detaljer om visse emner, som foreskrevet i den relevante regnskabsramme

  • Alle økonomiske oplysninger, som virksomheden vælger at sende om sig selv på sit websted

  • Årsrapporter udstedt til aktionærerne

  • Ethvert prospekt, der udstedes til potentielle investorer vedrørende organisationens udstedelse af værdipapirer

Hvis en virksomhed holdes offentligt, inkluderer finansiel rapportering også følgende (ud over de foregående poster):

  • Den kvartalsvise formular 10-Q og den årlige formular 10-K, der indgives til Securities and Exchange Commission

  • Årsrapporten udstedt til aktionærerne, som kunne være en afskåret version, der kaldes en wrap-rapport

  • Pressemeddelelser, der indeholder økonomiske oplysninger om virksomheden

  • Indtjeningsopkald, hvor ledelsen diskuterer virksomhedens økonomiske resultater og andre forhold

Finansiel rapportering kan være underlagt kravene i den gældende regnskabsramme, såsom GAAP eller IFRS.