Forskellen mellem omsætning og fortjeneste

Omsætning er det nettosalg, der genereres af en virksomhed, mens overskuddet er en virksomheds resterende indtjening, efter at alle omkostninger er afskrevet på nettosalget. Således er omsætning og fortjeneste i det væsentlige begyndelses- og slutpunkterne i resultatopgørelsen - toplinjens indtægter og bundlinjens resultater.

Der er nogle variationer på de netop beskrevne vilkår. Omsætning kan også henvise til mængden af ​​aktiver eller forpligtelser, som en virksomhed cykler igennem i forhold til det salgsniveau, den genererer. For eksempel skal en virksomhed, der har en lageromsætning på fire, sælge hele sin lagerbeholdning fire gange om året for at generere sin årlige salgsmængde. Disse oplysninger er nyttige til at bestemme, hvor godt en virksomhed styrer sine aktiver og passiver. Hvis en virksomhed kan øge sin omsætning, kan den teoretisk generere et større overskud, da den kan finansiere aktiviteter med mindre gæld og derved reducere renteomkostningerne.

Udtrykket "fortjeneste" kan henvise til bruttofortjeneste snarere end nettofortjeneste. Beregningen af ​​bruttofortjeneste inkluderer ikke salgsomkostninger, generelle og administrative omkostninger, og det er således mindre afslørende end nettoresultatet. Når det spores på en trendlinje, kan det dog give et nyttigt perspektiv på virksomhedens evne til at opretholde sine prispoint og produktionsomkostninger på lang sigt. Der er ringe sammenhæng mellem omsætning og bruttofortjeneste.