Sådan redegøres for jordforbedringer

Jordforbedringer er forbedringer af en grund for at gøre jorden mere anvendelig. Hvis disse forbedringer har en brugstid, bør de afskrives. Hvis der ikke er nogen måde at estimere en brugstid på, må du ikke afskrive omkostningerne ved forbedringerne. Hvis jord forberedes til det tilsigtede formål, skal du medtage disse omkostninger i jordaktivets omkostninger. De afskrives ikke. Eksempler på sådanne omkostninger er:

  • Nedrivning af en eksisterende bygning

  • Rydning og udjævning af jorden

Bemærk også, at jord ikke afskrives, da det ikke har en levetid. I stedet anses det for at have et evigt liv. Den eneste situation, hvor afskrivning af jord er tilladt, er når dens værdi tømmes gennem fjernelse af naturressourcer.

Hvis der tilføjes funktionalitet til jorden, og udgifterne har en levetid, skal du registrere dem på en separat konto til forbedring af jord. Eksempler på jordforbedringer er:

  • Afløb og vandingssystemer

  • Hegn

  • Landskabspleje

  • Parkeringspladser og gangbroer

En særlig vare er de løbende omkostninger til landskabspleje. Dette er en periodeomkostning, ikke et anlægsaktiver, og det skal derfor omkostningsføres, når de afholdes.