Vises en udgift på balancen?

Når en udgift registreres, vises den tydeligst inden for en linjepost i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen viser de økonomiske resultater for en virksomhed i en bestemt periode. En udgift vises mere indirekte i balancen, hvor linjeposten tilbageholdt indtjening i egenkapitalafsnittet altid falder med det samme beløb som udgiften.

Derudover vil enten aktivsiden af ​​balancen falde, eller passivsiden stige med omkostningsbeløbet og derved holde balancen i balance. Her er eksempler på, hvor ændringerne kan forekomme:

  • Aktiver . Kontanter falder, hvis du har betalt udgiftsposten kontant, eller beholdning falder, hvis du afskriver noget lager.

  • Kontra aktivkonti . Den akkumulerede afskrivningskontokonto stiger, hvis du oprettede et afskrivningsgebyr.

  • Forpligtelser . Påløbne udgifter stiger, hvis du oprettede en udgiftsopsamling, eller forøgelse af gæld, hvis du registrerede en leverandørfaktura, der endnu ikke er betalt.

Kort sagt vises udgifter direkte i resultatopgørelsen og indirekte i balancen. Det er nyttigt at altid læse både virksomhedens resultatopgørelse og balance, så den fulde effekt af en udgift kan ses.