Integreret derivat

Et integreret derivat er en del af et finansielt instrument, der også inkluderer en ikke-derivativ værtskontrakt. Det integrerede derivat kræver, at en del af kontraktens pengestrømme ændres i forhold til ændringer i en variabel, såsom en rente, råvarepris, kreditvurdering eller valutakurs. Hvis et derivat kontraktligt kan overføres separat fra kontrakten, er det ikke et integreret derivat.