Forvaltningsfond

En forvaltningsfond bruges i statslig regnskab til at rapportere om aktiver, der holdes i tillid til andre. Når regnskaber udarbejdes for forvaltningsfonde, præsenteres de ved hjælp af målingen af ​​økonomiske ressourcer og periodiseringsregnskabet. De krævede regnskaber for en forvaltningsfond er som følger:

  • Opgørelse om forvaltningsnettoposition

  • Opgørelse om ændringer i forvaltningsnettoposition

Fiduciary Funds klassificering inkluderer følgende fonde:

  • Agenturmidler . Bruges til at rapportere om ressourcer, der opbevares i depot, hvor midler modtages, midlertidigt investeres og overføres til andre parter.

  • Investeringsforeningsfonde . Bruges til at rapportere den eksterne del af en investeringspulje, der rapporteres af den sponsorerende regering.

  • Pensions- og medarbejderfordele . Bruges til at rapportere om aktiver i tillid til pensionsplaner, andre pensionsordninger og pensionsordninger for medarbejdere.

  • Privatformål . Bruges til at rapportere om tillidsordninger, hvor enkeltpersoner, private organisationer og andre regeringer er modtagerne.