Forskellen mellem tilgodehavender og gæld

Tilgodehavender er de beløb, som kunderne skylder et selskab, mens betalingspligtige er de beløb, som et selskab skylder sine leverandører. Mængden af ​​tilgodehavende og tilgodehavende sammenlignes rutinemæssigt som en del af en likviditetsanalyse for at se, om der er tilstrækkelige midler, der kommer ind fra tilgodehavender til at betale for de udestående gæld. Denne sammenligning foretages oftest med det aktuelle forhold, selvom hurtigforholdet også kan bruges. Andre forskelle mellem tilgodehavende og gæld er som følger:

  • Tilgodehavender klassificeres som et kortfristet aktiv, mens tilgodehavender klassificeres som en kortfristet forpligtelse.

  • Tilgodehavender kan modregnes i en godtgørelse for tvivlsomme konti, mens gæld ikke har en sådan modregning.

  • Tilgodehavender involverer normalt kun en enkelt tilgodehavenskonto og en ikke-tilgodehavendekonto, mens gæld kan bestå af mange flere konti, inklusive leverandørgæld, omsætningsafgift, skyldig indkomstskat og renter.

Der kræves mange gæld for at skabe produkter til salg, hvilket derefter kan resultere i tilgodehavender. For eksempel kan en distributør købe en vaskemaskine fra en producent, hvilket opretter en konto, der skal betales til producenten. Distributøren sælger derefter vaskemaskinen til en kunde på kredit, hvilket resulterer i en kontofordring fra kunden. Således er gæld typisk krævet for at producere tilgodehavender.