Begyndende beholdning

Begyndende beholdning er de registrerede omkostninger ved beholdning i en virksomheds regnskabsposter ved starten af ​​en regnskabsperiode. Startbeholdningen er de registrerede beholdningsomkostninger ved afslutningen af ​​den umiddelbart forudgående regnskabsperiode, som derefter videreføres til starten af ​​den næste regnskabsperiode.

Startbeholdning er en aktivkonto og klassificeres som et aktuelt aktiv. Teknisk set vises det ikke i balancen, da balancen oprettes fra en bestemt dato, som normalt er slutningen af ​​regnskabsperioden, og den endelige beholdningsbalance vises således på balancen. Men som netop bemærket, begyndende opgørelse er den samme som den slutter opgørelse fra den umiddelbart foregående regnskabsperiode så det betyder vises i balancen som slutter opgørelse i det foregående periode.

Den primære anvendelse af startbeholdning er at tjene som udgangspunkt for beregningen af ​​solgte varer i en regnskabsperiode, for hvilken beregningen er:

Startbeholdning + Køb i perioden - Slutbeholdning = Omkostninger ved solgte varer

En sekundær anvendelse af startbeholdning er til beregning af gennemsnitsbeholdning, som bruges i nævneren for et antal præstationsmålinger, såsom formlen for omsætning af lager. Disse målinger kan kun bruge slutbeholdningstallet, men ved hjælp af begyndelses- og slutbeholdningsbalancerne til at udlede et gennemsnitligt beholdningstal i en regnskabsperiode har det tendens til at generere en udjævningseffekt, der modvirker et usædvanligt højt eller lavt slutlagertal.