Ikke-driftsomkostninger

En ikke-driftsomkostning er en udgift, der afholdes af en organisation, der ikke vedrører dens hovedaktivitet. Disse udgifter angives normalt i resultatopgørelsen efter resultaterne fra den fortsatte drift. Når man analyserer en virksomheds resultater, kan man trække disse udgifter fra indtægterne for at estimere virksomhedens maksimale potentielle indtjening. Eksempler på ikke-driftsomkostninger er:

  • Renteudgifter

  • Derivatomkostninger

  • Retssag forligsudgift

  • Tab ved afhændelse af aktiver

  • Forældede lageromkostninger

  • Omstruktureringsomkostninger