Regnskab for pensioner

Regnskabet for pensioner kan være ret komplekst, især med hensyn til ydelsesbaserede pensionsordninger. I denne type plan giver arbejdsgiveren en forudbestemt periodisk betaling til medarbejderne, efter at de går på pension. Størrelsen af ​​denne fremtidige betaling afhænger af et antal fremtidige begivenheder, såsom skøn over medarbejdernes levetid, hvor længe nuværende medarbejdere vil fortsætte med at arbejde for virksomheden og lønniveauet for medarbejderne lige før deres pension. I det væsentlige drejer regnskabet for ydelsesbaserede pensionsordninger sig om estimering af de fremtidige betalinger, der skal foretages, og indregning af de relaterede omkostninger i de perioder, hvor medarbejderne leverer de tjenester, der kvalificerer dem til at modtage betalinger i fremtiden under betingelserne i plan.

Der er en række omkostninger forbundet med ydelsesbaserede pensionsordninger, der i første omgang kan virke uklar. Her er et resumé af de relevante omkostninger, der svarer til de periodiske nettopensionsomkostninger, der indregnes i hver regnskabsperiode: