Betragtes udbytte som en udgift?

Udbytte betragtes ikke som en udgift. Af denne grund vises udbytte aldrig på en udstedende virksomheds resultatopgørelse som en udgift. I stedet betragtes udbytte som en fordeling af en virksomheds egenkapital. Som sådan trækkes udbytte fra egenkapitalafsnittet i balancen og trækkes også fra kontantlinjeposten i balancen, hvilket resulterer i et samlet fald i balancens størrelse. Hvis der er erklæret udbytte, men endnu ikke er udstedt, angives det som en kortfristet forpligtelse på balancen. Udbytte, der er betalt inden for rapporteringsperioden, er også angivet i finansieringsafsnittet i pengestrømsopgørelsen som en pengestrøm.

Hvis der udstedes et aktieudbytte i stedet for kontanter, repræsenterer dette en omfordeling af midler mellem den ekstra indbetalte kapital og tilbageholdte indtjeningskonti. Dette er simpelthen en omlægning af beløb inden for egenkapitalafsnittet i balancen. Således betragtes aktieudbytte heller ikke som en udgift.