Produktionscyklus effektivitet

Produktionscykluseffektivitet måler andelen af ​​produktionstid brugt på værditilvækstaktiviteter. En virksomhed kan bruge disse oplysninger til at pare væk ikke-merværdige aktiviteter og derved reducere omkostningerne og forkorte den tid, det tager at fremstille et produkt. Begge resultater kan bruges som konkurrencemæssige fordele, da en virksomhed derefter kan sænke sine priser og samtidig opretholde robuste overskud og samtidig tilbyde hurtigere leveringstider til sine kunder.

For at beregne målingen dividerer du værditilvækstproduktionstiden med den samlede cyklustid. Samlet cyklustid er den samlede mængde af al procestid, inspektionstid, køtid og flytid. Et typisk resultat af denne analyse er at finde ud af, at procestiden (værditilvækst) udgør en overdrevent lille del af den samlede cyklustid. Alle resterende dele af den samlede cyklustid er ikke merværdi, og det bør derfor undersøges for at se, om de kan komprimeres eller elimineres.

For eksempel finder en analytiker, at en bestemt produktionsproces kræver 8 timers behandlingstid (værditilvækst) samt 1 times inspektionstid, 1 times flytid og 14 timers køtid. Den resulterende beregningseffektivitetsberegning er:

8 timer værditilvækst tid ÷ 24 timer samlet cyklustid = 33% Produktionscyklus effektivitet